Polityka prywatności

Poniższe informacje pozwolą Ci w łatwy sposób zorientować się, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy korzystasz z naszej Strony lub robisz na niej zakupy. Zapoznaj się z poniższymi definicjami, aby lepiej zrozumieć w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane.

Definicje

 • Administrator – Dahlia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4/8 piętro, 00-189 Warszawa.
 • Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka dotyczących ją czynników określających np. jej charakterystykę fizyczną, tożsamość, lub inne informacje, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Strona – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem organic-concept.pl
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

W jaki sposób gromadzimy twoje dane?

Dane zbieramy wtedy, gdy Użytkownik samodzielnie je nam poda, poprzez korzystanie z naszych usług lub odwiedzenie naszej Strony. Mogą to być na przykład dane, które Użytkownik wprowadza do formularza kontaktowego lub rejestruje się na naszej Stronie.

Do jakich celów używamy twoich danych i jakie są tego podstawy prawne?

Korzystamy z danych Użytkownika, aby zapewnić mu dostęp do naszych usług i towarów. Ponadto możemy gromadzić informacje o sposobie korzystania z naszej Strony, w celach statystycznych i analitycznych.
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług (w tym Strony) Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na Stronie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Strony przez Użytkownika.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych na stronie

KORZYSTANIE ZE STRONY

Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości obrony swoich interesów gospodarczych;

Aktywność Użytkownika na Stronie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na dostarczaniu oraz ulepszaniu oferowanych Użytkownikom funkcjonalności.

KONTO UŻYTKOWNIKA NA STRONIE

Użytkownik może założyć konto na Stronie. W tym celu niezbędne jest podanie przez niego określonych danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne by korzystać ze Strony. Założenie konta nie jest wymagane celem zrobienia zakupów na Stronie.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta na Stronie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu statystyk zachowań użytkowników w ramach Strony;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości obrony swoich interesów gospodarczych.

ROBIENIE ZAKUPÓW POPRZEZ STRONĘ

Poprzez Stronę, Użytkownik może zawierać z Administratorem umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Administratora. Wówczas dochodzić będzie do przetwarzania danych Użytkownika. Podanie danych jest wymagane w celu realizacji umów zawieranych z Administratorem. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wykonania tych umów. Użytkownicy mogą dokonywać zakupów zarówno po rejestracji konta, jak i bez przechodzenia tego procesu. W tym zakresie, dane osobowe Użytkowników są przetwarzane:

 • w celu realizacji umów zawieranych z Administratorem – podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;
 • w celu rozpatrywania i obsługi ewentualnych reklamacji – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Stronie, a także ich preferencji zakupowych.
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu obsługi zapytania zgłoszonego przy pomocy formularza kontaktowego – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości odpowiadania na kierowane do niego zapytania;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości obrony swoich interesów gospodarczych.

NEWSLETTER

Administrator zapewnił także Użytkownikom możliwości zapisania się na prowadzony przez niego newsletter. Usługa ta, polega na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które mogą zawierać informacje handlowe. W tym zakresie, podanie danych jest wymagane w celu możliwości wysyłania newslettera, natomiast ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Administrator przetwarza tak zgromadzone dane:

 • w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości obrony swoich interesów gospodarczych.

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu własnej marki.

Pliki cookies

Na Stronie, Administrator wykorzystuje pliki cookie głównie w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa oraz umożliwienia Tobie jej przeglądania. Stosujemy pliki cookie również po to, aby:

 • poznać Twoje preferencje, co umożliwia nam wyświetlanie odpowiednich i dostosowanych do Twoich oczekiwań treści;
 • analizować sposób w jaki Użytkownicy korzystają z naszej Strony; pozwala to nam udoskonalać funkcjonalność Strony; zbieramy w tym celu wyłącznie informacje statystyczne;
 • optymalizować działanie naszej strony internetowej;

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Pliki te są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Muszą zostać automatycznie zainstalowane w urządzeniu Użytkownika, gdyż są niezbędne do wyświetlenia Strony. Jeżeli Użytkownik zrezygnuje z ich instalacji, wówczas nie Strona nie będzie działała lub się nie wyświetli.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Ponadto, w ramach celów wskazanych wyżej, Administrator stosuje także analityczne i marketingowe pliki cookies. Pliki te nie są automatycznie instalowane przez Administratora. Użytkownik może udzielić Administratorowi zezwolenia na instalację analitycznych i marketingowych plików cookies poprzez wyrażenie zgody przy otwarciu Serwisu (wejście na stronę internetową).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, lub wyłączyć obsługę plików cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa, lub podążając za instrukcjami przekazanymi przez Administratora na banerze cookie. Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:

Technologie wykorzystywane na stronie internetowej

GOOGLE ANALYTICS

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności podejmowanych przez Użytkowników podczas jej przeglądania, a także tworzenia raportów dotyczących funkcjonowania naszej strony internetowej. Za pomocą tego narzędzia przetwarzamy informacje statystyczne oraz analityczne dotyczące użytkowników korzystających z naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl.

PIXEL META PLATFORMS

Administrator wykorzystuje narzędzie analityczne piksel Meta Platforms (dawniej: Facebook) w celu prowadzenia działań marketingowych oraz tworzenia raportów dotyczących reklam na platformach Meta Platforms, w tym mierzenia ich skuteczności.

Więcej informacji na temat sposobu prowadzenia działań reklamowych na platformach Meta Platforms oraz możliwości określenia preferencji dotyczących otrzymywania reklam, które mogą być Tobie wyświetlane na podstawie aktywności podejmowanej na naszej stronie internetowej, znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/help/568137493302217.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym

Podmiot odpowiedzialny (zwany w RODO „administratorem danych”) to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i zasobów przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest:
Dahlia Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4/8 piętro, 00-189 Warszawa

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych lub korzystania z przysługujących Ci praw, możesz wysłać do nas e-mail na adres: office@dahlia.com.pl

Ujawnianie danych

W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, w tym usługi hostingu, podmiotom obsługującym płatności, podmiotom obsługującym przesyłki zakupionych towarów oraz podmiotowi obsługującemu wysyłkę newslettera: SALESmanago (https://pomoc.salesmanago.pl/monitorowanie-kontaktow-zasada-dzialania-i-zakres-zbieranych-informacji )

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Usuwanie danych użytkownika

Usuniemy lub zanonimizujemy dane osobowe Użytkownika, gdy tylko nie będą one już potrzebne do celów, dla których je zgromadziliśmy lub wykorzystaliśmy zgodnie z poprzednimi punktami. Z reguły przechowujemy dane osobowe Użytkowników tak długo, jak długo korzystają oni ze strony internetowej lub przez okres obowiązywania umowy, chyba że dane muszą być przechowywane dłużej ze względów prawnych, lub w celu zabezpieczenia, dochodzenia lub egzekwowania roszczeń prawnych, lub jest to wymagane do zaspokojenia naszych uzasadnionych interesów, lub do czasu, gdy Użytkownik skutecznie sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

PRAWO DO INFORMACJI

W każdej chwili, na żądanie, Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji na temat swoich danych osobowych w zakresie art. 15 RODO. Aby zażądać takich informacji, możesz złożyć wniosek pocztą lub e-mailem na adres podany powyżej.

PRAWO DO SPROSTOWANIA NIEDOKŁADNYCH DANYCH

Użytkownicy mają prawo zażądać od nas niezwłocznego skorygowania wszelkich dotyczących ich nieprawidłowych danych osobowych. W tym celu prosimy o skorzystanie z podanych wyżej adresów kontaktowych.

PRAWO DO USUNIĘCIA

Zgodnie z warunkami opisanymi w art. 17 RODO, Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Usunięcie danych osobowych nastąpi, jeśli tylko takie dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, jeśli złożono skuteczny sprzeciw lub jeśli usunięcie jest obowiązkowe na mocy prawa UE lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy. Informacje na temat okresu przechowywania danych znajdują się również w sekcji “Przechowywanie danych osobowych” niniejszej Polityki Prywatności. Aby skorzystać z wyżej wymienionego prawa, należy skorzystać z podanych adresów kontaktowych.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

Użytkownicy mają prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych zgodnie z art. 18 RODO. W przypadku skorzystania z tego prawa Administrator danych zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub do czasu ustania przyczyn uzasadniających ograniczenie przetwarzania (np. do czasu wydania przez organ nadzorczy decyzji zezwalającej na dalsze przetwarzanie danych).

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Na tej podstawie, w zakresie danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub udzieloną zgodą – Administrator wydaje podane przez Użytkownika dane w formacie, który może być odczytany przez komputer. Możliwe jest również żądanie przesłania danych innemu podmiotowi, pod warunkiem jednak, że istnieją możliwości techniczne w tym zakresie zarówno po stronie Administratora, jak i wskazanego podmiotu.

PRAWO DO SPRZECIWU

Zgodnie z art. 21 RODO, Użytkownicy mogą w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. do celów analitycznych lub statystycznych lub z przyczyn związanych z ochroną własności); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.

Ponadto, w każdej chwili Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadniania takiego sprzeciwu.

PRAWO DO SKŁADANIA SKARG

Użytkownikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych – w szczególności w państwie członkowskim UE zwykłego pobytu Użytkownika, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul.Stawki 2 00-193 Warszawa

kancelaria@uodo.gov.pl

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

SKŁADANIE WNIOSKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM PRAW

Wszelkie wnioski dotyczące wykonywania wyżej wymienionych praw osób, których dane dotyczą, należy składać:

 • W formie pisemnej na adres Administratora;
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: office@dahlia.com.pl Wniosek powinien w miarę możliwości dokładnie wskazywać, czego się żąda, tj. w szczególności:
 • Z jakiego prawa wnioskodawca chce skorzystać (np. prawo do usunięcia danych, prawo do uzyskania kopii danych);
 • Jakiego procesu dotyczy żądanie (np. korzystanie z konkretnej usługi, aktywność w konkretnej aplikacji, otrzymywanie newslettera itp;)
 • Jakie są cele przetwarzania danych, których dotyczy wniosek (np. cele marketingowe, cele analityczne itp.).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek wyłącznie na podstawie złożonego wniosku, zwróci się do tej osoby o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie będzie skutkowało odmową realizacji żądania.

Odpowiedzi na wniosek udziela się w terminie jednego miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli konieczne jest przedłużenie tego terminu, Administrator informuje osobę składającą wniosek o powodach takiego przedłużenia.

Przechowywanie danych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi oraz celu danego przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez cały okres świadczenia usługi lub realizacji zamówienia do momentu wycofania zgody lub skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, w których podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie tylko wtedy i w zakresie wymaganym przez prawo. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

Dobrowolność

Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest zasadniczo dobrowolne. Jeżeli jednak Użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z niektórych naszych usług lub funkcjonalności Strony, podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Bez podania danych niektóre usługi mogą być niedostępne, a Administrator nie będzie mógł w pełni odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności w razie potrzeby, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W ten sposób będziemy mogli dostosować ją do aktualnych wymogów prawnych i uwzględnić zmiany w naszych usługach, np. przy wprowadzaniu nowych usług. W przypadku wizyty na Stronie Użytkownika, obowiązuje zawsze najbardziej aktualna wersja.

Aktualna wersja niniejszej Polityki Prywatności jest zawsze dostępna pod adresem: https://organic-concept.pl/polityka-prywatnosci